ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA NA INZERCIU NA ARCHINET.SK
PREZENTÁCIA PRODUKTOV V STAVEBNOM KATALÓGU
(TÁTO OBJEDNÁVKA JE URČENÁ LEN PRE REGISTROVANĚ SUBJEKTY!)

Objednávateľ (prosíme uviesť údaje pre fakturáciu):

Adresa:

IČO:

IČ DPH:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Záväzne si objednávame registráciu produktov v stavebnom katalógu na obdobie:
1 rok za cenu 69 € | 2 079 Sk + DPH 19%
2 roky za cenu 120 € | 3 615 Sk + DPH 19%

Uvedené ceny zhrnujú registráciu 10 produktov. Každý ďalší produkt je spoplatnený sumou 4 € | 120,5 Sk + DPH 19%

 

(Položky označené červenou farbou sú povinné.)