Triedenie   Index  
    Prihlásenie   Registrácia   Návod   Podmienky  
PODMIENKY:
Katalóg je určený výhradne pre výrobcov a dovozcov stavebných materiálov, technického vybavenia a interiérových prvkov a poskytovateľov služieb.

Katalóg je voľne prístupný architektom a ostatným návštevníkom stránky www.archinet.sk.

Registrácia v katalógu (do 10 produktov) je spoplatnená sumou:
  • 69 € | 2 079 Sk + DPH na 1 rok
  • 120 € | 3 615 Sk + DPH na 2 roky

Každý ďalší produkt je spoplatnený sumou 4 € | 120,5 Sk + DPH

Po registrácii v Stavebnom katalógu klient dostane e-mailom prihlasovacie meno a heslo, ktoré umožňuje online správu vložených údajov. Za vecnú správnosť zaregistrovaných informácií zodpovedá klient.

Jedenkrát ročne, alebo raz za dva roky, každý partner dostane poštou výpis z databázy registrovaných údajov a faktúru za správu databázy.