Triedenie   Index  
    Prihlásenie   Registrácia   Návod   Podmienky  
VYHĽADANIE PRODUKTU:
Krok 1a.: Výber vhodnej kategórie možete vykonať pomocou operácie "Triedenie" v ľavej časti horného menu katalógu. V oranžovom (resp.šedom) poli vyberte kategóriu. Po jej zvolení sa príslušná kategória zvýrazní a následne sa zobrazí zoznam jej podkategórií (v hornej časti hore) a súvisiacich kategórií (v dolnej časti), ktoré sú od seba oddelené čiarou. Súvisiace kategórie sa zobrazujú len v prípade, že to má pre danú kategóriu význam. Opakovane pokračujte výberom podkategórie, alebo súvisiacej kategórie. 
Krok 1b.: Výber vhodnej kategórie možete vykonať pomocou operácie "Index" v ľavej časti horného menu katalógu. Zobrazí sa abecedný zoznam všetkých kategórií v katalógu. Kliknutím na príslušnú kategóriu sa dostanete na príslušné miesto v triedení.
Krok 2.: Ak sú do príslušnej kategórie zaradené produkty, potom ich zoznam sa zobrazí v ľavej časti poľa pod hierarchiou kategórií. Automaticky sa zobrazia informácie o produkte, ktorí sa nachádza prvý v zozname. Informácie o ďalšom produkte získate kliknutím na jeho názov v ľavel časti. 

REGISTRÁCIA SPOLOČNOSTI:
Krok 1.: Zvoľte operáciu "Registrácia" v pravej časti horného menu katalógu.
Krok 2.: Vyplňte formulár "Registrácia spoločnosti". Položky označené červenou farbou sú povinné. Údaje IČO, IČ DPH a kontaktná osoba sa v katalógu nezverejňujú. Ostatné údaje sa v katalógu zobrazujú a umožňujú používateľom katalógu spoločnosť skontaktovať v prípade záujmu o príslušný produkt.  
Krok 3.: Vo formulári stlačte tlačítko "Zaregistrovať".
Krok 4.: Následne dostanete e-mail s oprávneniami pre prístup do systému publikovania produktov v katalógu. 

NÁVOD NA PUBLIKOVANIE PRODUKTOV:
Krok 1.: Prihláste sa do systému pomocou mena a hesla, ktoré Vám systém pridelil e-mailom po registrácii spoločnosti.
Krok 2.: Nastavte sa v katalógu na kategóriu, do ktorej chcete zaradiť produkt. 
Krok 3.: Zvoľte operáciu "Pridať produkt" v pravej časti horného menu katalógu. 
Krok 4.: Vyplňte formulár "Publikovanie - nový produkt". Formulár automatizovane prednastaví tú kategóriu, v ktorej ste boli nastavený v katalógu. Produkt môžete zaradiť aj do ďalších dvoch kategórií. Obrázok k produktu v maximálnom rozmere 300x600 pixlov posielajte e-mailom na adresu katalog@archinfo.sk. Položka názov produktu a zaradenie do aspoň jednej kategórie sú povinné. 
Krok 5.: Vo formulári stlačte tlačítko "Pridať produkt".

NÁVOD NA MODIFIKÁCIU ÚDAJOV SPOLOČNOSTI:
Krok 1.: Prihláste sa do systému pomocou mena a hesla, ktoré Vám systém pridelil e-mailom po registrácii spoločnosti.
Krok 2.: Zvoľte operáciu "Zmena údajov" v pravej časti horného menu katalógu. 
Krok 3.: Vo formulári "Zmena údajov spoločnosti" zmodifikujte príslušné položky. Položky označené červenou farbou sú povinné. Údaje IČO, DIČ a kontaktná osoba sa v katalógu nezverejňujú. Ostatné údaje sa v katalógu zobrazujú a umožňujú používateľom katalógu spoločnosť skontaktovať v prípade záujmu o príslušný produkt. 
Krok 4.: Vo formulári stlačte tlačítko "Zmeniť údaje".

NÁVOD NA MODIFIKÁCIU ÚDAJOV PRODUKTU:
Krok 1.: Prihláste sa do systému pomocou mena a hesla, ktoré Vám systém pridelil e-mailom po registrácii spoločnosti.
Krok 2.: Zvoľte operáciu "Zmena údajov" v pravej časti horného menu katalógu. 
Krok 3.: Vo formulári "Zmena údajov spoločnosti" vyhľadajte príslušný produkt v časti "registrované produkty", ktorá sa nachádza v spodnej časti. 
Krok 4.: Kliknutím na názov produktu, alebo na ikonku sa v novom okne zobrazia aktuálne informácie o registrovanom produkte v katalógu.
Krok 5.: Kliknutím na ikonku sa zobrazí formulár "Publikovanie - modifikácia produktu", v ktorom zmodifikujte príslušné položky. Obrázok k produktu v maximálnom rozmere 300x600 pixlov posielajte e-mailom na adresu katalog@archinfo.sk. Položka názov produktu a zaradenie do aspoň jednej kategórie sú povinné. 
Krok 6.: Vo formulári stlačte tlačítko "Zmeniť produkt".