Registrácia spoločnosti - záväzná objednávka


Vyplňte prosím tento registračný formulár. Položky formuláru označené červenou farbou sú povinné. Ihneď po registrácii Vám bude e-mailom zaslaný prístup k pridávaniu a modifikácii položiek katalógu. 

názov:

popis spoločnosti:

adresa:

telefón:

mobilný telefón:

fax:

e-mail:

www:


FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO:

IČ DPH:

fakturačná adresa:

kontaktná osoba:

telefón:

e-mail:


PODMIENKY: Katalóg je určený výhradne pre výrobcov a dovozcov stavebných materiálov, technického vybavenia a interiérových prvkov a poskytovateľov služieb. Katalóg je voľne prístupný architektom a ostatným návštevníkom stránky www.archinet.sk. Registrácia v katalógu je spoplatnená sumou 69 € | 2 079 Sk + DPH ročne do 10 produktov. Každý ďalší produkt bude spoplatnený sumou 4 € | 120,5 Sk + DPH. Po registrácii v Stavebnom katalógu klient dostane e-mailom prihlasovacie meno a heslo, ktoré umožňuje online správu vložených údajov. Za vecnú správnosť zaregistrovaných informácií zodpovedá klient. Jedenkrát ročne každý partner dostane poštou výpis z databázy registrovaných údajov a faktúru za správu databázy.

Súhlasím s podmienkami katalógu